Vývoj softwarových aplikací

Způsobů, jak postupovat při vývoji software na zakázku je mnoho. Všechny z nich však musí respektovat zásadní pravidlo, a to je zjištění požadavků, ale hlavně skutečných potřeb klienta. Z tohoto důvodu věnujeme této fázi přípravy zakázky maximální pozornost. Díky tomuto přístupu se nám podařilo odhalit mnoho rozporů mezi tím, co zákazník chtěl a co skutečně potřeboval. Výsledný produkt pak byl daleko blíže realitě a zákazník byl ve výsledku výrazně spokojenější.

Jak vytváříme softwarovou aplikaci

Analýza potřeb

Podrobně s klientem probereme a pochopíme jeho záměr, pokusíme se odhalit skrytá rizika a najít silná místa, kde může být náš produkt výhodou. Vyřeší se základní požadavky, například:

  • typ aplikace - e-shop, skladové hospodářství, rezervační systém
  • způsoby plnění obsahu
  • potřeby na propojení s jinými aplikacemi
  • uživatelské rozhraní

Technická analýza

Zkušený programátor / softwarový analytik připraví na základě potřeb klienta dokument, který slouží jako zadání pro programátora, grafika atd..

  • vývojové diagramy pro složité aplikační logiky
  • podrobný průzkum dat v propojovaných aplikacích
  • podrobné popisy a prototypy funkcí
  • drátěné modely uživatelského rozhraní

Grafika / UX

Anglickým výrazem User Experience označujeme alchymii, kterou je třeba provozovat při návrhu uživatelského rozhraní. Pochopení způsobu práce a nastavení grafických prvků tak, aby bylo intuitivní, je klíčové pro správný grafický návrh.

Spolupracujeme s prověřenými externími grafiky, nebo jsme schopni vytvořit aplikaci podle jakéhokoliv grafického návrhu dodaného klientem.
Je pro nás důležité, aby používání našich aplikací bylo pro uživatele pohodlné a zábavné.

Programování aplikace

Náš tým už překonal spoustu nástrah číhajících ve světě internetových aplikací, máme zkušené programátory s citem pro detail. Bezpečnostní pojistky, šifrování, složité databáze i jednoduché kontaktní formuláře jsou pro nás výzvou, kterou překonáváme s nadšením.

Propojení s informačními systémy

Aby byl provoz aplikace efektivní, musí umět komunikovat s okolním světem, proto je velká část naší práce věnována propojování rozmanitých informačních systémů do jednoho funkčního celku. Například z objednávky na e-shopu vytvoříme fakturu v Pohodě bez opisování položek, nebo z Labsysu načteme laboratorní výsledky vzorků a zobrazíme je na odbavovacím displeji rezervačního systému.

Testování

Testování je důležitou součástí vývoje. Při vývoji zákonitě vznikají chyby, které se nedají jednoduše předvídat. Naše aplikace proto důkladně testujeme sami při vývoji a už během fáze programování jsou jednotlivé části aplikace předávány klientovi k jeho interním testům včetně záznamů o odhalených a opravených chybách.

Předání hotového díla

Během interního testování má klient a jeho zaměstnanci dostatek času a podporu k tomu, aby se seznámil s používáním všech funkcí. Často vyjíždíme za klienty školit uživatele našich aplikací, což nám přináší neocenitelnou zpětnou vazbu k naší práci a nejednou se stalo, že na školení vznikly velmi užitečné funkce, které byly obratem realizovány.

Provozní podpora

Provoz e-shopu nebo jiné internetové aplikace, kterou denně používají třeba stovky lidí, s sebou nutně přináší drobný nepořádek v datech a občasné požadavky na řešení nestandardních situací. Součástí našich služeb je i smluvní technická podpora, kterou jsme schopni poskytovat po celou životnost námi vytvořené aplikace.