SEO - optimalizace pro vyhledávače

SEO (Search Engine Optimization) je optimalizace pro vyhledávače, jejímž cílem je zviditelnit Vaše internetové stránky v internetových vyhledávačích jako je třeba Seznam.cz, Google.com a díky lepšímu umístění ve vyhledávačích pro nejčastěji hledaná klíčová slova nebo fráze přivést nové návštěvníky (Vaše potenciální zákazníky).
SEO se na rozdíl od placené reklamy jako PPC (pay per click) soustředí na neplacené umístění ve fulltextovém vyhledávání, kde je cílem dostat Vaši stránku na přední pozice v SERP (search engine result page), což je stránka s výsledky vyhledávání klíčového slova či fráze.
Efektivita optimalizace pro vyhledávače staví především na faktu, že se nesnažíte přimět návštěvníky k zakoupení produktu, který on sám původně nechce, ale naopak se snažíte nabízet to, co uživatel hledá a koupit chce. Zde je právě čas pro optimalizaci, která umožní, že takto motivovaný návštěvník najde právě Vás.
SEO je jedna z nejdůležitějších součástí SEM (Search Engine Marketing), což je komplexní zajištění internetového marketingu, které se postupem času vyvíjí a dnes si pod tímto pojmem můžete představit celou řadu metod, jak zvýšit návštěvnost webu, zvýšit konverzi zákazníků (například prostřednictvím optimalizace přístupnosti a použitelnosti webu) nebo vůbec určit správnou cílovou skupinu a zvolit efektivní strategii „jak uspět na internetu“.

Co Vám můžeme nabídnout

SEO ANALÝZY

Vstupní SEO analýza – zhodnocení Vašeho webu z hlediska nejdůležitějších SEO faktorů a následně nalezení vhodného řešení pro optimalizaci nedostatků.

SEO strategie – zvolíme vhodnou strategii pro rozvoj a vývoj Vašeho webu. Stanoví se hlavní cíle a směr, kterým by bylo nejvhodnější postupovat pro dosažení stanovených cílů.

Analýza klíčových slov – velmi důležitá a nezbytná analýza, díky které lze určit klíčová slova a fráze, pro které se bude Váš web optimalizovat. V analýze se určí taková klíčová slova, která jsou uživateli internetu často hledaná a která Vám přinesou největší zisk za optimální náklady. Tato klíčová slova se hledají na základě statistických údajů, kterými jsou například data z hledání na Seznam.cz, Google.com a z dalších důležitých zdrojů dat. Na tomto základě se určí hlavní klíčová slova jako například „pneumatiky“, „pneu“ atd., ze kterých se vytvoří klíčové fráze jako „letní pneumatiky“, „levné pneu“ tak, aby vznikl optimální počet možností, podle kterých Vás internetoví uživatelé budou moci najít.

Analýza konkurence a prostředí – v tomto přehledu získáte informace o pozicích a kvalitě webů konkurence z Vašeho oboru. Díky kombinaci této analýzy a analýzy klíčových slov lze přesněji zvolit strategii pro dosažení lepších pozic a výsledků, než má Vaše konkurence. Díky této analýze i zjistíme, který z Vašich konkurentů do SEO investuje.

Analýza zpětných odkazů – je celkový přehled zpětných odkazů vedoucích na Váš web. Zpětné odkazy jsou jedním z nejdůležitějších faktorů SEO a proto je přínosné mít přehled o množství a hodnotách zpětných odkazů, které vedou na Vaše stránky. V mnoha případech pak stačí upravit již existující odkazy do vhodnější formy tak, aby získali větší kvalitu, nebo se naopak díky tomuto přehledu zjistí nevhodné řešení zpětných odkazů a jejich změna často pomůže snížit Vaše náklady do odkazů vložené.

OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE

Optimalizace webu (onpage faktory) – provedeme kompletní optimalizaci Vašeho webu pro správnou přístupnost vyhledávače a umožníme vyhledávači správnou indexaci. Samozřejmostí je, že optimalizovaná stránka nabízí vyhledávači pouze upravený klíčový text, který umožní dostat se na přední pozice ve výsledcích vyhledávání.

Copywriting – pro Váš web napíšeme texty, které jsou vhodné jak pro uživatele, tak i pro vyhledávače a soustředí se na podporu zvolených klíčových slov a frází. Texty jsou samozřejmě psané kvalitním copywriterem, aby dokázaly v pár větách podpořit Vaši důvěryhodnost v očích návštěvníků a nenásilnou formou podporovat návštěvníka k akci (koupě produktu, odeslání poptávky atd.).

Budování zpětných odkazů (Linkbuilding) – jedním z důležitých faktorů, ovlivňujících umístění Vašeho webu ve výsledcích vyhledávání, jsou zpětné odkazy a hlavně jejich kvalita. Vyhledávače vnímají zpětné odkazy jako takové reference Vašeho webu a stejně jako i Vy usilujete o dobré reference, i Váš web je potřebuje, aby byl u vyhledávačů důvěryhodný, byl považován za kvalitní a vyhledávače jej mezi výsledky vyhledávání posunuly na lepší pozice. Existuje mnoho metod budování zpětných odkazů, my se však soustředíme pouze na kreativní řešení v rámci ustálených forem. Tím docílíme řešení, která nejsou nikterak na hraně a nemají problém s penalizací ze strany vyhledávačů.

Další tipy

Sociální sítě a komunikační kanály (facebook, youtube, twitter a další)
Měření a vyhodnocování (sledování návštěvníků Vašich stránek a vyhodnocení jejich chování pro možnost optimalizovat cílové stránky (landing pages) a pro zvyšování konverze.
Přístupnost a použitelnost (web přizpůsobený pro handicapované, pro všechny typy prohlížečů a platforem).